Human resources

Een korte discussie over menselijk kapitaal

Human resources verwijst naar de groep mensen die het hele personeelsbestand van een bedrijf, organisatie, bedrijfssector, economie of land vormen. In eenvoudiger bewoordingen is een smaller perspectief het menselijk kapitaal, de materiële kennis die de mensen belichamen. Net als kennis heeft menselijk kapitaal een brede en variabele reikwijdte.

De term menselijk kapitaal wordt in verschillende vormen gebruikt, waaronder onderwijs, werkgelegenheid, gezondheidszorg, financiën en informatietechnologie. Dit zijn de basisinstrumenten van menselijk kapitaal. Kennis is een essentieel ingrediënt van menselijk kapitaal omdat het menselijke intelligentie omvat. In eenvoudige bewoordingen omvat kennis het vermogen om informatie te leren, te begrijpen en toe te passen. Er zijn drie basiskenniscategorieën: fundamentele kennis, toegepaste kennis en gespecialiseerde kennis. Elke categorie heeft zijn eigen soort informatie, waardoor het een onderdeel is van het menselijk kapitaal. Fundamenteel menselijk kapitaal bestaat uit basisvaardigheden en kennis, zoals taal, rekenen, aardrijkskunde, grammatica, muziek en andere gebieden.

Onder menselijk kapitaal vallen alle mensen met een onderwijskwalificatie die kunnen bijdragen aan de groei en ontwikkeling van een bepaalde organisatie of bedrijfstak. Om menselijk kapitaal te beoordelen, moet een team rekening houden met alle factoren die betrokken zijn bij het beheer van menselijk kapitaal. Tot deze factoren behoren tools voor het beheer van menselijk kapitaal, zoals personeelstraining, personeelswerving, personeelsadvies enzovoort. Andere belangrijke factoren zijn onder meer boekhoudsystemen voor menselijk kapitaal en systemen voor evaluatie en screening van menselijk kapitaal. Het doel van dit artikel is om een ​​overzicht te geven van deze factoren.

Er zijn veel soorten tools voor personeelsbeheer beschikbaar. Enkele daarvan zijn personeelssoftware, systemen voor personeelsbeheer en systemen voor personeelszaken. Human resources-software is software die wordt gebruikt voor het beheer en de administratie van human resources. Human resource management systemen en human resources systemen zijn computergebaseerde applicaties die databases van sollicitanten, vacature-informatie en salarisgegevens voor bedrijven en organisaties bevatten. Ze kunnen worden gebruikt door personeelsafdelingen en personeelsafdelingen op directieniveau.

Het belangrijkste doel van elk beheersysteem voor menselijk kapitaal is het verzamelen, opslaan en analyseren van gegevens om een ​​optimaal gebruik van menselijke hulpbronnen te garanderen. Het geeft ook informatie over wat de beste methode is om human resources in te zetten. Deze tools kunnen worden gebruikt voor het creëren, onderhouden, bijwerken en ontwerpen van structuren voor menselijk kapitaal, zoals wervingsprocedures, beheersystemen voor menselijk kapitaal en planning van menselijk kapitaal.

Er zijn veel beheersystemen voor menselijk kapitaal beschikbaar. Enkele daarvan zijn softwaresystemen voor personeelszaken, software voor het werven van personeel en software voor personeelsplanning. HR-beheersoftware kan een verscheidenheid aan informatie bieden. HR Management Software is software voor het aannemen en ontslaan van werknemers; personeel van personeel en voor specifieke taken; HR-planningssoftware helpt bij het beheer van de salarisadministratie en plannen voor menselijk kapitaal.