Sanitair

Bouwplaats Sanitair en Veiligheid

Als u de wet- en regelgeving over de hygiënische omstandigheden in de bouw projecten te bestuderen, zijn er meer speciale gezondheid en veiligheid die zich voordoen. Het probleem is niet beperkt tot de fysische, chemische en biologische gevaren, maar kan ook omvatten het feit dat werknemers voortdurend worden blootgesteld aan gevaarlijke en giftige stoffen. Er zijn een aantal voorbeelden van gebieden waarop dit probleem bestaat, waaronder:

Air Filtration: Een van de meest belangrijke zaken is luchtfiltratie. Today's luchtfilters zijn veel betrouwbaarder dan die van het verleden, met filters die kunnen voorkomen dat 99% van de deeltjes van het bereiken van de longen. Dit soort veiligheid is belangrijker geworden, niet alleen in de veiligheid van transacties, maar in andere sectoren ook. Zelfs de cosmetica-industrie gebruikt dit soort filtersysteem in een aantal van hun producten.

Verwarming: het gebruik van gas in het gebied heeft geleid tot een groot aantal risico's. Het kan brandwonden en koolmonoxidevergiftiging veroorzaken bij brand ontstaan. Dit gebeurt niet alleen tijdens het werk ongevallen, maar ook per ongeluk als werknemers gewoon bewegen op de baan.

Gevaren voor de veiligheid: Omdat er zo veel mensen werken zonder toezicht, hoeven ze niet te hebben werkgevers controleren hun praktijken gezondheid en veiligheid. Soms is het ergste wat een mens kan doen is een risico nemen, vooral als het betekent dat iets of iemand te verliezen. Dit geldt voor zowel de bouwplaats en alledaagse werkplekken, waar de werknemers wordt verwacht dat ze zich veilig te houden, ongeacht wat het gevaar is.

Metaalbewerking: Niet alleen is de werkplaats uiterst gevaarlijk, soms mensen gewend zijn aan het werken met gevaarlijke chemische stoffen of materialen. Zij mogen niet beseffen welke gevaren ze worden geconfronteerd tot een arbeidsongeval voordoet. Werknemers kunnen zelfs worden blootgesteld aan deze soorten materialen op het werk.

Repareren: Technici en reparatie werknemers worden blootgesteld aan vele verschillende chemische stoffen, waaronder lood en asbest, evenals andere gevaarlijke stoffen. Veel van deze chemische stoffen zijn in de vorm van mechanische apparaten die mensen kunnen gebruiken in het veld. Andere dingen die gevaarlijk zijn voor de ogen en de luchtwegen zou kunnen zijn:

Er is een breed scala van mogelijke gevaren die kunnen optreden op de bouwplaats, tegen wind, grondverzet, insecten en dieren schoonmaakmiddelen, brandbare oplosmiddelen of detergentia. Er is vaak zelfs een bereik van gezondheidsrisico's te overwegen, zoals:

Sanitair problemen: Hoewel het doel van de inspectie faciliteiten voor de volksgezondheid en de veiligheid te garanderen, in veel gevallen, deze faciliteiten niet aan hun primaire taak uit te voeren. Werkers in de gezondheidszorg die zijn opgeleid in de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften worden routinematig naar verwachting gebouwen en faciliteiten te inspecteren, en soms zelfs uit te voeren onaangekondigde testen van hun eigen land.

HVAC (Heating, Ventilation en Air Conditioning) Lucht: Een van de grootste problemen in een gebouw of faciliteit is condensatie. In aanvulling op de gezondheid kwesties in verband met schimmel en meeldauw, moeten werknemers voldoende worden beschermd tegen dergelijke gevaren voor de gezondheid.

Bouw Sites: Er zijn vele speciale problemen die zich voordoen bij veel bouwplaatsen. Vaak, werknemers, hun apparatuur en materialen verplaatsen door middel van potentieel onveilige situaties. Loodgieterij, elektriciteit en water lekken kan leiden tot een breed scala aan gezondheidsproblemen.

Sensitive Sites: gevoelige plaatsen, zoals scholen, ziekenhuizen en verpleeghuizen, moeten strikte sanitaire maatregelen om het leven van patiënten en medewerkers te beschermen. Ziekten zoals hepatitis, HIV, syfilis en andere vormen van besmettelijke ziekten kan voorkomen in deze instellingen.

Als je de regels en voorschriften betreffende de toepassing van sanitaire en veiligheid in de bouwsector te bestuderen, in gedachten te houden dat de wet wordt gevolgd in elk bouwproject. Het ministerie van Arbeid en Industries (DLI) regelt bouwplaatsen in het hele land.