Afvalbehandeling En Afvalverwerking

Afvalbehandeling en afvalverwerking zijn twee termen die vaak door elkaar worden gebruikt. Hoewel ze allebei te maken hebben met het omgaan met afval, hebben ze elk hun eigen betekenis en toepassingen. In dit artikel zullen we het verschil tussen de twee gescheiden en de verschillende methoden van afvalbehandeling en afvalverwerking bespreken.

Wat is afvalbehandeling?

Afvalbehandeling verwijst naar het proces waarbij afval wordt opgenomen, gerecycled of gewikkeld om het veilig en efficiënt te beheren. Dit kan betekenen dat afval wordt gescheiden in verschillende categorieën voor recycling, of dat het wordt verbrand om energie op te wekken.

Afvalbehandeling wordt vaak uitgevoerd door overheidsinstanties en afvalbedrijven. Het doel is om afval te verminderen, hergebruiken en recyclen om de impact ervan op het milieu te verminderen en de economische kosten te verlagen.

Methoden van afvalbehandeling

Er zijn verschillende methoden van afvalbehandeling, inclusief:

1. Recycling

Recycling is een belangrijk onderdeel van afvalbeheer. Door materialen te recyclen, kunnen grondstoffen worden bespaard en kan de hoeveelheid afval die naar stortplaatsen gaat, worden verminderd. Materialen die vaak worden gerecycled, zijn papier, plastic, glas, metaal en hout.

2. Composteren

Composteren is het proces waarbij organisch afval wordt omgezet in voedzame compost die kan worden gebruikt als bodemverbeteraar. Dit helpt om organisch afval uit te plaatsen en kan ook helpen bij het verminderen van de hoeveelheid kunstmest die nodig is voor landbouwdoeleinden.

3. Verbranding

Afvalverbranding is een proces waarbij afval wordt verbrand om energie op te wekken. Het wordt vervolgens gevolgd op een stortplaats gestort of verder behandeld. Dit is een controversiële methode van afvalbehandeling vanwege de mogelijkheid van aankondiging van emissies, maar het wordt nog steeds gebruikt in veel delen van de wereld.

4. Storten

Storten is een traditionele methode van afvalbeheer waarbij het afval op een stortplaats wordt gestort en vervolgens onder de grond wordt begraven. Dit kan problemen veroorzaken omdat het afval in de loop van de tijd kan worden afgebroken en vervuiling kan veroorzaken.

Wat is afvalverwerking?

Afvalverwerking omvat het proces waarbij afval wordt gescheiden in nieuwe materialen of energie. Dit kan een combinatie zijn van verschillende methoden van afvalbehandeling, zoals recycling, verbranding en storten, om een ​​volledig duurzaam afvalbeheersysteem te creëren.

Doel van afvalverwerking

Het doel van afvalverwerking is om de hoeveelheid afval die naar een stortplaats gaat te verminderen en de economische kosten te verminderen door materialen te hergebruiken, te recyclen of om te zetten in energie. Dit is belangrijk omdat stortplaatsen zware milieueffecten kunnen hebben en omdat het opgeslagen afval toekomstige problemen kan veroorzaken.

Methoden van afvalverwerking

Er zijn verschillende methoden van afvalverwerking, waaronder:

1. Thermische behandeling

Thermische behandeling is de verbranding van afval om energie op te wekken. Dit wordt gedaan door het verbranden van het afval in een speciale verbrandingsoven, waarbij de verliezende hitte wordt gebruikt om water om in stoom te zetten, die vervolgens wordt gebruikt om turbines te drijven en elektriciteit op te wekken.

2. Mechanische biologische behandeling

Mechanische biologische behandeling is het proces waarbij organisch afval wordt opgenomen en vervolgens wordt opgenomen in compost en brandstof. Dit wordt gedaan door het mechanisch afval te scheiden en vervolgens biologisch te behandelen, waarbij verschillende bacteriën worden gebruikt om het organisch afval te breken en in compost te plaatsen.

3. Pyrolyse

Pyrolyse is het proces waarbij organisch afval wordt omgezet in brandstof door het afval onder hoge temperaturen en zonder zuurstof te verhitten. Het verkregen gas kan worden gebruikt als brandstof of als grondstof voor de productie van andere producten.

4. Anaerobe vergisting

Anaerobe vergisting is een proces waarbij organisch afval wordt omgezet in biogas en organische meststoffen door het afval onder anaerobe omstandigheden te behandelen. Het biogas kan worden gebruikt als brandstof, terwijl de meststoffen kunnen worden gebruikt om te worden gewassen om te bouwen.

Conclusie

Afvalbehandeling en afvalverwerking zijn essentiële processen voor het beheren van afval. Afvalbehandeling is het proces waarbij afval wordt geanalyseerd, gerecycled of verwerkt om het veilig en efficiënt te beheren. Afvalverwerking omvat het proces van het samenvoegen van afval in nieuwe materialen van energie. Beide processen zijn belangrijk voor het verminderen van de impact van afval op het milieu en voor het verminderen van de economische kosten.